Galerie

 • 11. setkání evropských geografů náboženství
  autor fotografií: Tomáš Havlíček

  11th Meeting of European Geographers of Religion: International Colloquia on the Changing Religious Landscape of Europe", která se uskutečnila ve dnech 27.–28. června 2019 se v Praze na Albertově.

 • Sakrální místa buddhistických tradic v Česku a v Evropě
  autor fotografií: Zdeněk Vojtíšek

  Sakrální stavby – to zní vznešeně a starobyle. A přece je v české religiózní krajině nezanedbatelný počet sakrálních staveb, které jsou často více účelné než vznešené a rozhodně nejsou starobylé. Nahlédnutí do nich může člověka obohatit: minimálně ve smyslu poznání, že současný český náboženský život je rozmanitější, než patrně čekal.

 • Seminář Vývoj a transformace náboženství v Česku
  autorka fotografií: Dana Fialová

  Fotografie ze semináře s názvem Vývoj a transformace náboženství v Česku, který se konal dne 28. listopadu 2014 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na tomto v pořadí již druhém semináři jsme prezentovali dílčí výsledky našeho projektu a představili jsme terénní šetření náboženské krajiny.

 • Terénní výzkum sakrální krajiny v roce 2014
  autoři fotografií: Tomáš Havlíček, Kamila Klingorová a studenti katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK

  V létě 2014 probíhal terénní výzkum náboženské krajiny v deseti vybraných mikroregionech Česka, během nějž jsme nasbírali fotografie téměř 1500 sakrálních objektů: kostelů, kapliček, křížů, božích muk, soch, svatyň, hřbitovů či pomníků obětem dopravních nehod.

 • Seminář Náboženské klima
  autorka fotografií: Dana Fialová

  Fotografie ze semináře Náboženské klima v Česku, který se konal dne 29. listopadu 2013 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na interdisciplinárním semináři jsme prezentovali nejen postup v řešení projektu, ale také metodické otázky výzkumu náboženství v Česku.